WYSIWYG Web Builder
Skrydstrup Ungdoms og Idrætsforening
 
Årsmøde / Generalforsamling

Styregruppen for Skrydstrup Kultur og Fritidscenter
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30

DAGSORDEN

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Valg af 2 stemmetællere
Pkt. 3 Formandens beretning
Pkt. 4 Fremlæggelse af revideret regnskab
Pkt. 5 Indkomne forslag
Pkt. 6 Valg
           På valg er:
                          Næstformand/sekretær: Jens Fallesen
                          Kasserer:                           Grethe Boysen
                          Gruppemedl.:                    Michael Weltz
                          Suppleant:                         Birgit Nielsen
                          Revisor:                              Thyra Holst
                          Revisorsuppleant:           Thomas Jensen
Pkt. 7 Eventuelt